Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)2017

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Gomółka, Zbigniew; Twaróg, Bogusław; Kwiatkowski, Bogdan; Żesławska, Ewa
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej. Wykorzystując środowisko Unity3D oraz platformę programistyczną C#, zrealizowano aplikację do pasywnej projekcji stereoskopowej. Przedstawiono zagadnienia związane ze stereoskopową projekcją 3D oraz etapy realizacji obrazu 3D.
 • Pozycja
  Web-Based API as a Tool in Teaching Computer Vision Concepts
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Zacniewski, Artur
  The article presents the stages of building Web-based API as a tool for teaching selected concepts of image processing server and shows a structure allowing for its implementation. During the implementation open source tools were used – graphical library OpenCV and Python programming language, which allows the implementation of both web part (by Django framework), as well as the cooperation with the above library. Idea of the creation of new Web-based API endpoints and the ability to change the parameters library OpenCV algorithms by modifying the URL in your browser were shown. Stages of creating each endpoint has been depicted with practical example on the image processing. Advantages and limitations of the proposed solution were presented.
 • Pozycja
  Praktyczne aspekty programowania w Javie – wydajność programu w zakresie automatycznego zarządzania zasobami
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Krawiec, Jerzy
  Przedstawiono praktyczne aspekty programowania w języku Java. Zbadano możliwości zwiększenia wydajności programu w Javie w obrębie zarządzania zasobami. Przeprowadzono pomiary czasu wykonania programu dla operacji strumieniowych w zakresie odczytu i zapisu pliku z zastosowaniem zwykłej techniki zamykania pliku (instrukcja try) oraz automatycznego zarządzania zasobami (try-with-resources). Wykazano, że właściwie zapisany kod programu ma duży wpływ na wydajność programu Javy. Odpowiednia konstrukcja kodu Javy może znacznie skrócić czas wykonywania programu Javy.
 • Pozycja
  Nowe media – interpretacja pojęcia w kontekście pedagogicznym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Biel, Wojciech
  Artykuł jest próbą omówienia interpretacji pojęciowej dotyczącej nowych mediów w kontekście pedagogicznym, która odnosi się do uczniów, nauczycieli oraz społeczeństwa teleinformatycznego – grup, które zazwyczaj są odbiorcami przekazu medialnego. Publikacja przybliża charakterystykę pojęcia nowe media w powiązaniu z terminami media, technologie informacyjno-komunikacyjne, społeczeństwo informacyjne oraz pedagogika. Następnie wyodrębnia najważniejsze nowe media w tym kontekście, uwzględniając ich cechy oraz powiązania. Jedną z rudymentarnych kwestii nasuwających się przy analizie pojęcia nowe media jest jego właściwa interpretacja. Szeroko rozumiane media teleinformatyczne niosą ze sobą wiele wątpliwości, istnieje wiele skojarzeń pojęciowych. Podstawową jest z całą pewnością egalitarność zarówno tworzenia, wykorzystania, jak i obioru informacji. W związku z powyższym nieprzygotowany odbiorca przyjmujący niewyselekcjonowane informacje, nieznający połączeń pojęciowych medialnych, bez odpowiedniej świadomości specyfiki nowych mediów oraz dystansu poznawczego nie może w pełni wykorzystać zbioru medialnego (zwłaszcza w procesach dydaktycznych). Rozwiązaniem tego problemu może być odpowiednia interpretacja pojęciowa oraz wynikające z niej wyodrębnienie nowych mediów w kontekście pedagogicznym. Zrozumienie pojęcia nowe media w odniesieniu do pedagogiki może mieć niebagatelny wpływ na kształtowanie umiejętności świadomego, właściwego i selektywnego korzystania ze środków przekazu w procesie dydaktycznym.
 • Pozycja
  Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Łosiak-Pilch, Julia
  Dynamiczny rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych stwarza możliwości uruchomienia nowej formy działań edukacyjnych wspierających zdrowie. Celem artykułu jest przeanalizowanie aplikacji, które mogą wpierać zachowanie i utrzymanie zdrowia.