Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 27
 • Pozycja
  Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Kasprzyk, Beata
  W artykule omówiono wpływ rozwoju nowych technologii w komunikacji obywateli z urzędem poprzez kanał tzw. elektronicznej administracji publicznej. Przedstawiono korzyści i obawy płynące z rozwiązań e-administracji w Polsce. Przeprowadzono także analizę wyników badań empirycznych w Polsce i własnych badań ankietowych (w woj. podkarpackim) dotyczących aspektów wykorzystania e-usług w kontaktach obywateli z administracją publiczną.
 • Pozycja
  Wybrane zagadnienia mierzalności przestrzeni medialnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Pietrzak, Henryk
  W dobie e-społeczeństwa przestrzeń medialna odgrywa wielką rolę. Nierzadko zdarza się, że kreuje wręcz ona rzeczywistość. Medialne informacje kształtują w nas sposób postrzegania świata realnego wraz z wyobrażeniami zjawisk, faktów. Postęp technologiczny połączył ze sobą różne formy przekazów czyniąc z nich podstawowe źródło zdobywania wiedzy, rozrywki. Media masowe i multimedia silne oddziałują na ludzi, a w wyniku tego powstaje sytuacja ich niekontrolowanego wpływu na postawy, zachowania, emocje ludzi.
 • Pozycja
  Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Żołędziewski, Łukasz
  Zastosowanie zintegrowanych systemów e-learningowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem jest już standardem w dużych korporacjach i nowoczesnych organizacjach. Wielość korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu pozwala menadżerom na jeszcze sprawniejsze zarządzanie nie tylko sferami dotyczącymi wiedzy czy ludzi, ale całego przedsiębiorstwa. Problemem wydaje się jednak nadal słaba znajomość polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie – niepełne wykorzystanie funkcjonalności systemu. Przedstawione wyniki badań pozwalają na scharakteryzowanie stanu wykorzystania zintegrowanych systemów e-learningowych przez polskie przedsiębiorstwa oraz nakreślenie nowego modelu adaptacji, jaki może być stosowany przez pionierów e-learningu.
 • Pozycja
  Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Tokarska, Maria
  Celem artykułu było wskazanie co powinien zawierać (według wskazań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) idealny serwis WWW Investor Relations, a także analiza serwisów online spółek występujących na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład 20 największych spółek – WIG20 jako źródła informacji o spółce dla aktualnych i potencjalnych inwestorów. Z analizy stron Investor relations wynika, że większość spółek stosuje się do zaleceń GPW znajdujących się na stronie naszmodel.gpw.pl. Większość spółek dobrze informuje swoich, jak i potencjalnych inwestorów o działalności spółki. Nie są to jednak modelowe serwisy internetowe Investor Relations. Wykorzystanie Internetu przez spółkę daje możliwość zrozumienia wielu istotnych aspektów prowadzonego biznesu, wspomaga kształtowanie wizerunku spółki wśród akcjonariuszy, może również w istotny sposób przyczyniać się do zwiększenia zainteresowania spółką.
 • Pozycja
  Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Stec, Małgorzata
  W artykule dokonano oceny wybranych aspektów funkcjonowania e-administracji publicznej w Polsce, na przykładzie województwa podkarpackiego. Badaniami objęto wszystkie jednostki samorządowe województwa podkarpackiego oraz urzędy marszałkowskie i wojewódzkie w Polsce. Dane do analiz uzyskano poprzez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, tzw. e-maila. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom rozwoju e-administracji publicznej jest zróżnicowany, zdecydowanie lepszy w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich niż w gminnych jednostkach samorządowych.