Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Milic-Czerniak, Róża
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wykorzystywanie zaawansowanych technologii w tworzeniu Systemu Informacji Marketingowej (SIM) przede wszystkim w procesie gromadzenia danych (zintegrowane systemy transakcyjne, Internet, urządzenia elektroniczne w bezpośrednich badaniach marketingowych), jak i przechowywania ich w hurtowniach danych oraz przetwarzania i analizowania, a także w dostarczaniu informacji odbiorcom biznesowym w procesie podejmowania decyzji (systemy zarządzania informacją III generacji – Business Intelligence). SIM umożliwiają zatem szybkie docieranie istotnych informacji do pracowników i klientów w procesie podejmowania decyzji, co stanowi immanentną cechę społeczeństwa informacyjnego.
In the article is showed the using of advanced technologies in creating Marketing Information System (SIM) first of all during the process of data gathering (integrated transactions systems, internet, electronic tools in direct marketing research), as well as in data warehousing and their processing in decision making (management information systems III generation – Business Intelligence, data mining, golden loop). SIM make possible fast delivering of important information in decision making process to managers and customers, that is the main indicator of information society.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 148–160