Analiza i porównanie zastosowań chat botów w e-biznesie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Pleban, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę systemów wirtualnych doradców, wspomagających proces podejmowania decyzji w handlu elektronicznym. Porównane zostały dotychczasowe rozwiązania stosowane w Polsce z uwzględnieniem charakterystycznych cech i zastosowań praktycznych. Przedstawione zostały również badania porównawcze ukazujące różnice i działanie wybranych programów. W artykule zaprezentowane są perspektywy rozwoju koncepcji chat botów w e-biznesie z uwzględnieniem oczekiwań użytkowników.
The following article presents issues connected with systems of virtual advisors supporting decision process in e-commerce. The author of the article compares previous solutions implemented in Poland taking into account their specific features and practical applications. Comparative studies have also been presented showing differences and ways the selected programs works. Inside the article the perspectives of development of the chat bots in e-commerce concept have been introduced with user expectations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 198–208