Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Tokarska, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie co powinien zawierać (według wskazań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) idealny serwis WWW Investor Relations, a także analiza serwisów online spółek występujących na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzących w skład 20 największych spółek – WIG20 jako źródła informacji o spółce dla aktualnych i potencjalnych inwestorów. Z analizy stron Investor relations wynika, że większość spółek stosuje się do zaleceń GPW znajdujących się na stronie naszmodel.gpw.pl. Większość spółek dobrze informuje swoich, jak i potencjalnych inwestorów o działalności spółki. Nie są to jednak modelowe serwisy internetowe Investor Relations. Wykorzystanie Internetu przez spółkę daje możliwość zrozumienia wielu istotnych aspektów prowadzonego biznesu, wspomaga kształtowanie wizerunku spółki wśród akcjonariuszy, może również w istotny sposób przyczyniać się do zwiększenia zainteresowania spółką.
The article’s aim was to identify what perfect website Investor Relations (IR) should include (as indicated by the Stock Exchange in Warsaw – Warsaw Stock Exchange), and analysis of online services companies appearing on the Warsaw Stock Exchange included in the 20 largest companies – WIG20 as a source of information of the company for current and potential investors . From an analysis of the Investor relations site one can notice that most companies conform to the recommendations of the WSE placed on the naszmodel.gpw.pl site. Most companies well inform their and potential investors about the company's operations. But these are not model Investor Relations websites. Internet usage by the company gives you the ability to understand many important aspects of the business, helps to shape the image of company among the shareholders, may also significantly contribute to increased interest in the company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 299–311