Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Skrzypek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, rolę i znaczenie gospodarki opartej na wiedzy. Wskazano warunki, jakie muszą być spełnione, by GOW mogła powstać i rozwijać się. Wskazano na metody oceny GOW i omówiono wyznaczniki GOW. Wskazano na znaczenie zarządzania wiedzą w warunkach GOW. Przedstawiono orientację przedsiębiorstw na organizacyjne uczenie się oraz orientację na zarządzanie wiedzą.
The article presents the nature, role and the importance of the knowledge based economy. The conditions required for the creation and development of such a knowledge based economy were outlined in the paper. The methods of assessment of the knowledge based economy were presented and also the determinants of that economy were discussed. Moreover the meaning of knowledge management in the knowledge based economy was emphasized in the article. This paper also discussed the change in the orientation of enterprises towards learning enterprises and a growing interest in knowledge management.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 270–285