Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Rodzeń, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Internet stanowiąc doskonałe narzędzie umożliwiające dotarcie do milionów użytkowników staje się wymarzonym środkiem wykorzystywanym w działalności promocyjnej pośredników w obrocie nieruchomościami. W artykule przedstawiono różne formy promocji oferty handlowej pośredników z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych. Wskazano przykłady działań opolskich podmiotów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa, którzy w działalności promocyjnej wykorzystują portale ogłoszeniowe. Artykuł zawiera szereg przykładów wskazujących na istotną rolę, jaką w działalności promocyjnej odgrywają programy służące do obsługi biura pośrednika w obrocie nieruchomościami. Elementem podsumowującym jest przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy pośredników z internetowymi serwisami ogłoszeniowymi.
Internet is an excellent tool, which gives an access to reach to million of Internet users. It becomes a gorgeous instrument used for promotional activity of real estate agents. In the following article various forms of promotion of a commercial offer will be presented of real estate agents, with a usage of advertising portals. Also examples of Opole province real estate agents activities will be presented, those who use advertising portals in their commercial activity. Moreover, this article consist of numerous samples proving the importance of software used by real estate agents in their promotional activities. In the summary of this article advantages of cooperation of real estate agents and Internet advertising portals will be presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 209–221