Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Żołędziewski, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zastosowanie zintegrowanych systemów e-learningowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem jest już standardem w dużych korporacjach i nowoczesnych organizacjach. Wielość korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu pozwala menadżerom na jeszcze sprawniejsze zarządzanie nie tylko sferami dotyczącymi wiedzy czy ludzi, ale całego przedsiębiorstwa. Problemem wydaje się jednak nadal słaba znajomość polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie – niepełne wykorzystanie funkcjonalności systemu. Przedstawione wyniki badań pozwalają na scharakteryzowanie stanu wykorzystania zintegrowanych systemów e-learningowych przez polskie przedsiębiorstwa oraz nakreślenie nowego modelu adaptacji, jaki może być stosowany przez pionierów e-learningu.
It is already a standard to use the integrated e-learning systems for the management in large corporations and modern organizations. Multiplicity of benefits offered by the implementation of the system allows managers to run the business more efficiently. It concerns the spheres of knowledge and employees as well as the entire enterprise. The problem with the Polish entrepreneurs seems to be That they have still poor knowledge of the functionality of e-learning systems and they are not able to exploit them fully. The presented research results allow to the characterization of using the integrated e-learning systems by Polish companies and to outline a new enterprise e-learning adoption model.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 312–318