Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kuta-Pałach, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę i analizę stron internetowych podkarpackich organizacji pozarządowych. Dane do badania uzyskane zostały z ogólnopolskiej bazy organizacji zaliczanych do trzeciego sektora. W ramach prac badawczych posłużono się 10 kryteriami oraz dokonano oceny 71 stron internetowych. W artykule opisano w skrócie wyniki tej analizy. Jako dodatkowy, uzupełniający element przedstawiono strony WWW dwóch podmiotów które otrzymały najwyższą liczbę punktów w badaniu („dobre praktyki”).
This article presents an analysis and assessment of websites of non-profit organizations based in Podkarpackie region. The data set for the study was obtained from the national database of third-sector organizations. As part of the research work 10 criteria were used and an assessment of 71 websites was carried out. The article describes the results of this analysis. As an additional, complementary element of the analysis, the websites of the two organizations having received the highest number of points in the study are presented as „best practices”.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 113–124