Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano oceny wybranych aspektów funkcjonowania e-administracji publicznej w Polsce, na przykładzie województwa podkarpackiego. Badaniami objęto wszystkie jednostki samorządowe województwa podkarpackiego oraz urzędy marszałkowskie i wojewódzkie w Polsce. Dane do analiz uzyskano poprzez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, tzw. e-maila. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom rozwoju e-administracji publicznej jest zróżnicowany, zdecydowanie lepszy w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich niż w gminnych jednostkach samorządowych.
Selected aspects of the public e-administration functioning are estimated in the article. The surveys covered all Marshall as well as Voivodship Offices in Poland and all self-governmental units of the Podkarpackie voivodship. Data for analysis were received per e-mail as well as aplication for public information filed per e-mail. The public e-administration development is different in different Offices. Better situation is in Marshall and Voivodship Offices than in Gminas (example of the Podkarpackie voivodship).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 286–298