Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 35
 • Pozycja
  Usługi społeczne jako wyznacznik kapitału ludzkiego w kontekście spójności regionalnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-06) Cyrek, Magdalena; Mikuła-Bączek, Elżbieta
  W opracowaniu dokonano analizy poziomu rozwoju usług społecznych jako wyznacznika kapitału ludzkiego na poziomie regionalnym w Polsce. Czynnik ludzki jest bowiem uznawany za podstawową determinantę rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc również zwiększania spójności. Przedstawiona hierarchia województw została przeprowadzona z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Uzyskane wyniki pozwalają wskazać regiony wymagające szczególnych wysiłków instytucjonalnych i wsparcia w zakresie rozwoju usług społecznych.
 • Pozycja
  Innovation Determinants of Social and Economic Cohesion in the European Union
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-06) Fedirko, Oleksandr
  The main idea of the article is to research a shift of the EU social-and-economic developmental model towards a more liberal one, oriented towards strengthening the entrepreneurial base as well as fostering investment in innovations and human capital, building the knowledge based economy. Author’s standpoint is supported by the analysis of reasons indicating the downturn in the EU international competitiveness due to the gap in productivity and innovation capacity. Accent is placed on the Lisbon strategy implementation and its re-launch as the main instrument of social-and-economic reform. In the end conclusions concerning the affect of the abovementioned shifts upon the social-and-economic cohesion within the EU are drawn.
 • Pozycja
  Wybrane aspekty rozwoju współpracy transgranicznej na wschodnich granicach Ukrainy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-06) Makogon, Yurij W.
  W opracowaniu została dokonana analiza procesów integracyjnych w Europie (z perspektywy trzech modeli kształtowania integracji regionalnej: podejście instytucjonalne, sieciowe oraz model strefy wolnego handlu), w kontekście możliwego wykorzystania tych doświadczeń na Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono euroregionom działającym na wschodnich granicach Ukrainy, w tym tworzącemu się euroregionowi „Azow-Meotyda” (współpraca Ukrainy, Grecji i Rosji). Integracja międzyregionalna powinna stać się jednym z najważniejszych kierunków w polityce krajowej, jak i regionalnej Ukrainy. Może bowiem przyczynić się do uzdrowienia sytuacji społeczno-ekonomicznej i tworzenia instytucjonalnych podstaw dla nowej ukraińskiej państwowości.
 • Pozycja
  Zachowania prospołeczne w przedsiębiorstwie a spójność społeczno-ekonomiczna
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-06) Adamska-Chudzińska, Małgorzata
  W artykule zawarte są rozważania dotyczące kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorka stara się wykazać, że harmonizowanie efektywności ekonomicznej i odpowiedzialności społecznej wymaga podejmowania przez przedsiębiorstwo działań o charakterze prospołecznym. Przedstawia zasadnicze uwarunkowania zachowań prospołecznych i zarysowuje cztery przykładowe typy tych zachowań.
 • Pozycja
  Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-06) Cierniak-Szóstak, Ewa
  Wizerunek przedsiębiorcy, traktowany jako wskaźnik stopnia legitymizacji / delegitymizacji przedsiębiorczości w danym społeczeństwie, może być czynnikiem sprzyjającym bądż hamującym rozwój gospodarczy. W Polsce tradycja badawcza nad wizerunkiem przedsiębiorcy prywatnego ma stosunkowo niedługą historię ze względu na historyczną słabość tej kategorii, duży udział przedsiębiorców obcych narodowościowo, znaczny stopień zetatyzowania gospodarki Polski przedwojennej oraz istnienie elit społecznych cieszących się większym prestiżem niż przedsiębiorcy (ziemiaństwo, inteligencja). Negatywny obraz przedsiębiorcy, ukształtowany historycznie i kulturowo, wzmocniony ideologicznie w państwie realnego socjalizmu, ulega jednak powolnym zmianom. Jak wynika z badań, obecnie wizerunek przedsiębiorcy – głównego aktora polskiej transformacji – jest niejednoznaczny. Na jego zróżnicowanie wpływa kilka zmiennych, takich jak poziom wykształcenia, pozycja społeczna, miejsce pracy (przedsiębiorstwo prywatne czy państwowe) oraz stopień akceptacji przemian po 1989 roku.