Usługi społeczne jako wyznacznik kapitału ludzkiego w kontekście spójności regionalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Mikuła-Bączek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy poziomu rozwoju usług społecznych jako wyznacznika kapitału ludzkiego na poziomie regionalnym w Polsce. Czynnik ludzki jest bowiem uznawany za podstawową determinantę rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc również zwiększania spójności. Przedstawiona hierarchia województw została przeprowadzona z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Uzyskane wyniki pozwalają wskazać regiony wymagające szczególnych wysiłków instytucjonalnych i wsparcia w zakresie rozwoju usług społecznych.
The analysis of social services development as an indicator of human capital in Polish regions was conducted in the study. Human factor is taken as a basic determinant of socio-economic development and so of increasing cohesion. Presented hierarchy of voivodeships was based on taxonomic methods. The results allow to indicate regions where special institutional effort is necessary in the field of social services development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 447-457