Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię godziwych nierówności płacowych zbadanych na przykładzie Polski. Do analizy przyjęto, że zróżnicowanie płac powinno wynikać z różnic w wartości indywidualnego (osobistego) kapitału ludzkiego zatrudnionych, definiowanego jako zdolność do wykonywania pracy. Zgodnie z koncepcją M. Dobii, odwołującą się do postulatu zgodności płacy z wartoącią pracy, ową zdolność do wykonywania pracy zwiększają m.in. nakłady na edukację oraz zdobyte doświadczenie zawodowe. Na podstawie danych statystycznych opracowano wzorcową próbę zatrudnionych, dla której obliczono wartość zarobków wynikającą z wartości kapitału ludzkiego. Pozwoliło to na podanie naturalnych nierówności płacowych, czyli nierówności wynikających z rozkładu indywidualnego kapitału ludzkiego w społeczeństwie. Ponadto pokrótce przedstawiono rzeczywisty poziom nierówności płacowych w Polsce, a także scharakteryzowano skutki nadmiernych i ciągle rosnących nierówności płacowych. Całość opatrzono stosownymi wnioskami zamieszczonymi na końcu artykułu.
This paper presents the influence of income distribution on national economic growth. The research has investigated Polish economic reality over the past decade. Firstly, the fair level of income inequality derived from structure of human capital in the population of a country was estimated. Following this, the fair level was compared with statistical data on income inequality. Finally, the reasons and effects of the gap between optimal (fair) inequalities and statistical (real) inequalities were presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 321-336