Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Szałkowski, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania czynników kreujących niesprawiedliwe stosunki pracy i wiązania ich z zagroąeniami dobra wspólnego. Związki te ujawniają się w szczególności w tych obszarach stosunków pracy, które dotyczą wynagradzania pracowników. Przedstawione kontrowersyjne poglądy, odnośnie siły przetargów płacowych, umożliwiają stronom przetargów płacowych głębsze wniknięcie w uwarunkowania zachowań pracodawców oraz pracowników. Jeśli w uwarunkowaniach tych przejawiają się niesprawiedliwości, to tym samym utrudnia się osiąganie dobra wspólnego.
The paper presents the factors creating injustice in labour relations and connects them with threat of common good. These connections appear on the grounds of labour relations concerning employee’s remuneration. Hence, some controversial points of view were pointed out in respect to bargaining power over wages in order to facilitate understanding of employers and employees behaviours. If there is injustice which persists in labour relations, the common good is difficult to be achieved.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 223-234