Instytucjonalne zaplecze spójności społeczno-gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono instytucje odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki spójności w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Ponadto ukazano efekty polityki spójności realizowanej w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2006 ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Kohezji w Polsce. Podkreślono również, iż współcześni ekonomiści traktują instytucje jako istotne determinanty wzrostu gospodarczego.
In the study there were presented institutions responsible for creation and realization of cohesion policy in European Union and in Poland. Moreover, there were described results of the cohesion policy realized in the European Union countries in 2000-2006 years, with a special attention paid to Cohesion Fund in Poland. There were also stressed the fact that modern economists take institutions as essential determinants of economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 305-314