Instytucjonalne przyczyny nierówności społecznych a wzrost gospodarczy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Tkacz, Anatoliy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Instytucjonalne uwarunkowania nierówności społecznych rozważane są jako problem globalny. Badaniom poddano ogólne przyczyny oraz historyczne uwarunkowania powodujące niepowtarzalną specyfikę nierówności w poszczególnych epokach i państwach. Przeanalizowano niektóre cechy charakterystyczne nierówności społecznych na terenach post-radzieckich i możliwe sposoby ich ograniczania.
Institutional preconditions for social inequality are being considered as a global problem. General reasons, historical determinants which raise typical peculiarities of inequality for different epochs and states are being investigated. Some peculiarities of social inequality on post-soviet territory and possible ways of its reduction are being analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 297-303