Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Przychodzeń, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Powyższe opracowanie porusza kwestie wzajemnych związków pomiędzy nierównościami dochodowymi a wzrostem gospodarczym w grupie 10 najbardziej zaawansowanych w przekształceniach gospodarek posocjalistycznej transformacji – nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE). Przeprowadzona analiza regresji nie pozwala na pozytywne zweryfikowanie hipotezy o statystycznie istotnym wpływie przyrostu nierówności dochodowych na wzrost gospodarczy. Tolerancja społeczna dla wzrostu nierówności dochodowych w badanej grupie krajów jest znacząca (obywatele przywiązują coraz mniejsze znaczenie do finansowego wymiaru egzystencji). Jedynie bardzo duży wzrost nierówności w stosunku do okresu poprzedzającego posocjalistyczną transformację (przy jednoczesnym występowaniu negatywnych tendencji w innych, głównych grupach czynników wzrostu) może mieć negatywny wpływ na produktywność.
This paper analyzes the evolution of income inequality in 10 transition economies – the new European Union member countries. The evidence shows little overall relation between income inequality and rates of growth. Only considerable increase in income inequality in reference to the pre-transition level (connected with negative trends in other, major growth factors) tends to retard economic growth. Transition economies’ citizens tend to lash little importance to level of incomes and concentrate themselves on other dimensions of existence.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 365-377