Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 21
 • Pozycja
  Operatory i ich przeciążanie w aspekcie programowania przetwarzania danych wielowymiarowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Hermanowicz, Artur; Molga, Agnieszka
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące programowania przetwarzania danych wielowymiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z przeciążaniem operatorów w nowoczesnych obiektowych językach programowania.
 • Pozycja
  Wyszukiwanie obiektów o podobnych cechach w bazie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Wołoszyn, Jacek
  Artykuł ten przedstawia proces tworzenia systemu rekomendującego obiekty z pól rekordów bazy danych o zbliżonych cechach podobieństwa do wybranych cech obiektu wzorcowego. W budowie wykorzystano algorytm K najbliższych sąsiadów, który często jest wykorzystywany do tworzenia systemów klasyfikacji.
 • Pozycja
  Praktyczne aspekty nauki programowania w szkole średniej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Kisiel, Piotr
  Korelacja wiedzy zdobytej w procesie edukacji z otaczającym światem ma kluczowe znaczenie. Artykuł przedstawia nie tyle modyfikację treści nauczania programowania na lekcjach rozszerzonej Informatyki, co poprzez dobór środowiska programowania, umożliwienie tworzenia atrakcyjnych i użytkowych aplikacji na urządzenia mobilne wykorzystywane przez uczniów na co dzień.
 • Pozycja
  Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Szabłowski, Stanisław
  W opracowaniu przedstawiono problematykę wykorzystania komputerów jednopłytkowych w edukacji na przykładzie Raspberry Pi. System operacyjny Raspbian zainstalowany w Raspberry Pi posiada wszystkie niezbędne narzędzia, które tworzą środowisko edukacyjne do programowania w językach Python, Scratch, C. Wskazano, że metody nauczania informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach, preferujące wykorzystanie Raspberry Pi, posiadają wiele walorów pedagogicznych.
 • Pozycja
  Nie tylko najmłodsi programują!
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Myśliwiec, Katarzyna
  W artykule podjęto problematykę przygotowania studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do zagadnień związanych z programowaniem we wczesnej edukacji dziecka. W związku ze zmianami w zapisach podstawy programowej konieczne stało się merytoryczne i metodyczne doskonalenie w tym zakresie, zarówno przyszłych, jak i aktywnych już zawodowo nauczycieli.