Technologie informacyjne w nauczaniu geometrii w szkole podstawowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Maj, Monika
Falkiewicz, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy nowoczesne technologie służą lepszemu przyswajaniu wiedzy z zakresu geometrii przez dzieci. Przedstawione wyniki badań podają odpowiedź z punktu widzenia nauczyciela matematyki w szkole podstawowej.
The aim of the work is to answer the question whether modern technologies serve to better acquire knowledge in the field of geometry by children. The presented research results give the answer from the point of view of the math teacher in primary school.
Opis
Słowa kluczowe
informatyka , matematyka , szkoła podstawowa , edukacja , wiedza , computer science , maths , prymaty school , education , knowledge
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 85–90