E-learning studentów na przykładzie uczelni wyższych w Szczecinie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Szewczyk, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nową formę dydaktyki, jaką jest nauczanie na odległość – tzw. e-learning. Zawarto w nim podstawowe informacje o istocie tej techniki dydaktyki i podano jej zalety oraz wady. Zaprezentowano również stan zaawansowania prac i plany w zakresie wdrażania platformy edukacyjnej e-learningu w szczecińskich uczelniach wyższych.
The article draws attention to the relatively new form of didactics which is distance learning – the so-called e-learning. The article contains basic information about the essence of this didactics technique and its advantages and disadvantages. The article also presents the state of progress of works and plans for implementing the e-learning educational format in Szczecin's universities.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , uczelnie wyższe , platforma edukacyjna , educational platform , universities
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 91–104