Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Czerski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowa podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 r. wprowadza naukę programowania już od I etapu edukacji. Z tego powodu wielu nauczycieli uczących na tym etapie edukacji poszukuje nowych rozwiązań umożliwiających realizację tej części podstawy programowej. W artykule zaprezentowane zostały nowatorskie platformy, które mogą z powodzeniem być zastosowane do nauki podstaw programowania wśród dzieci z klas I–III szkoły podstawowej.
The new core curriculum from February 14, 2017 introduces learning programming in the first stage of education. For this reason, many teachers who are teaching at this stage of education are looking for new solutions enabling the implementation of this part of the core curriculum. The article presents innovative platforms that can be successfully used to learn the basics of programming among children from grades I–III of primary school.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , edukacja wczesnoszkolna , kodowanie , języki programowania , programming , primary education , coding , programming languages
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 129–134