Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na podstawie analizy dostępnych w literaturze przedmiotu opracowań, opinii i refleksji przedstawiam podstawowe idee czwartej rewolucji przemysłowej. Wyzwania cywilizacyjne, jakie ta rewolucja generuje, są bardzo istotne dla programowania edukacji zawodowej w Polsce.
Based on the analysis of the studies, opinions and reflections available in the literature, I present the basic ideas of the fourth industrial revolution. The civilization challenges that this revolution generates are very important for the programming of vocational education in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Przemysł 4.0 , Systemy Cyberfizyczne , Internet Rzeczy , Internet , Usług , Inteligentne fabryki , edukacja zawodowa , industrial revolution , Industrie 4.0 , Cyber-Physical Systems , Internet of Things – IoT , Internet of Services – IoS , smart factories , education profesional
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 55–63