Media cyfrowe a kultura

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zwrócenia uwagi wpływu mediów cyfrowych na kształtowanie się kultury. Jest to temat wielowątkowy i bardzo rozległy, przekraczający możliwości całościowego jego ujęcia w tak krótkim opracowaniu. Stąd zasygnalizowano tylko niektóre aspekty relacji pomiędzy mediami cyfrowymi a kulturą.
The study attempts to draw attention to the influence of digital media on the development of culture. It is a multithreaded and very extensive topic, exceeding the possibilities of its comprehensive approach in such a short study. Thus, only some aspects of the relationship between digital media and culture have been signaled.
Opis
Słowa kluczowe
media cyfrowe , kultura , digital media , culture
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 18–23