Nie tylko najmłodsi programują!

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Myśliwiec, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę przygotowania studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do zagadnień związanych z programowaniem we wczesnej edukacji dziecka. W związku ze zmianami w zapisach podstawy programowej konieczne stało się merytoryczne i metodyczne doskonalenie w tym zakresie, zarówno przyszłych, jak i aktywnych już zawodowo nauczycieli.
The paper discusses issues related to preparing students of pre-school and early school education to deal with issues related to programming in early childhood education. Due to recent changes in provisions of the core curriculum, it has become necessary for teachers, those already in the profession and those entering it, to develop their skills and competencies.
Opis
The title of the article makes reference to the materials that were used during preparatory classes for future teachers of programming in years 1–3; http://superkoderzy.pl/scenariusze-lekcji/najmlodsi-programuja/ (Retrieved 03.12.2017).
Słowa kluczowe
programowanie , kodowanie , edukacja wczesnoszkolna , programming , coding , early childhood education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 135–140