E-learning – zalety i wady z punktu widzenia studenta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sito, Patrycja
Molga, Agnieszka
Hermanowicz, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
E-learning, który dotychczas był określany jako „nauczanie na odległość” nabrał dużo większej wartości przez wzrost zainteresowania Internetem. Stał się on bardzo popularny, ponieważ dostęp do niego jest praktycznie wszędzie, przez co e-nauczanie zwiększyło swoje możliwości i jakość nauczania tą metodą. Mechanizm edukacji jest podstawowym procesem w życiu człowieka, który ma ogromny wpływ na jego rozwój. Dzięki olbrzymiemu rozwojowi technologii informacyjnej powoli tradycyjna nauka w murach szkoły zostaje wypierana przez metody nowocześniejsze, do których można z powodzeniem zaliczyć e-nauczanie. W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki związanej z możliwymi zagrożeniami negatywnymi, szkodliwymi i niepożądanymi treściami w sieci, a także jej ogromnymi zaletami widzianymi przez studenta.
E-learning, which was described as “distance learning” so far gained value because of growing interest in the Internet. It became very popular method due to its accessibility, which contributed to improvement of range and quality of e-learning. Mechanism of education is a key process of human life, which determines his development. Fast pace of information technology development entails displacement of traditional learning in school with more modern methods including e-teaching. In the paper the author attempt to evaluate the contribution of e-learning in the innovative forms of education. The article attempts to present issues related to possible threats and negative, harmful and undesirable content on the network as well as its great advantages seen by the student.
Opis
Słowa kluczowe
wady i zalety nauki online , nauka online , e-learning nauczanie , advantages disadvantages of online learning , online learning , e-learning teaching
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 105–112