Raspberry Pi jako środowisko edukacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Szabłowski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problematykę wykorzystania komputerów jednopłytkowych w edukacji na przykładzie Raspberry Pi. System operacyjny Raspbian zainstalowany w Raspberry Pi posiada wszystkie niezbędne narzędzia, które tworzą środowisko edukacyjne do programowania w językach Python, Scratch, C. Wskazano, że metody nauczania informatyki i przedmiotów technicznych w szkołach, preferujące wykorzystanie Raspberry Pi, posiadają wiele walorów pedagogicznych.
The study presents the problem of using single board computers in education on the example of Raspberry Pi. The Raspbian operating system – which is installed in Raspberry Pi, has all the necessary tools which create an educational environment for programming in such languages as Python, Scratch and C. It has been also pointed out, that using teaching methods based on Raspberry Pi in technical subject and Computer Science, has many pedagogical values.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie Raspberry Pi , Raspbian , Python , Scratch , Raspberry Pi programming
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 141–146