Humanista – inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Żurek, Marzena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje rozwój nauk informatycznych, obejmujący pojawienie się ich nowej gałęzi – informatyki społecznej. Przedstawiona zostaje geneza powstania tej dyscypliny: jakie było pierwotne źródło zapotrzebowania na nią, i leżące u jej podstaw główne idee. Tekst porusza także kwestię perspektyw absolwentów informatyki społecznej, a także ich szans na współczesnym rynku pracy.
The paper presents the development of computer science, including the emergence of its new branch – social informatics. It shows the genesis of the appearance of this discipline: what was the original source of its establishment, idea. The text also raises the issue of the prospects of social informatics graduates and their chances on the labor market.
Opis
Słowa kluczowe
informatyka społeczna , humanistyka , informatyka , rynek pracy , social informatics , humanities , computer science , labor market
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 40–46