Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 45
 • Pozycja
  Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. „Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform”, wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Woźniak, Michał Gabriel
  Autor wskazał na problemy stabilizacji polskiej gospodarki podniesione w nowej monografii S. Szydło specjalizującego się w problematyce polityki monetarnej. Przy tej okazji zwrócił uwagę na źródła słabości badań w zakresie polityki stabilizacyjnej podejmowanych w głównym nurcie ekonomii. Dla ich przezwyciężenia postuluje podejście zintegrowane.
 • Pozycja
  The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kamba-Kibatshi, Marcel
  Undoubtedly, the budget is the basis of independent financial economy of the local government, especially including commune. The budget expenses of the self-government are an expression of public tasks accomplishment which commune is obliged to fulfill. The purpose of the article is to present analysis (evaluation) of local government budget expenses and their influence on the commune development in years 2004–2007, in order to realized – what the scale of expenses was in different communes in Poland. Increasing range of accomplished tasks by the self-government, including the necessity of accomplishing running tasks on the determined level, causes that local government units more and more often are appearing on the capital market, by contracting credits or issuing bonds.
 • Pozycja
  Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Zrobek, Janusz; Ratalewska, Magdalena
  Nieustanny rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych stwarza edukacji coraz to nowsze możliwości. Daje szybki dostęp do informacji i możliwość korzystania z gamy różnorodnych źródeł oraz nieograniczonych zasobów dostępnych w sieci. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania narzędzi Web. 2.0. w naukach o zarządzaniu. Zaprezentowano w nim narzędzia technologii Web 2.0, oparte przede wszystkim na bezpośredniej wymianie wiedzy między użytkownikami Internetu. Począwszy od aplikacji umożliwiających kontakt i komunikację z innymi użytkownikami sieci oraz wspólną pracę na odległość, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji, a skończywszy na możliwościach publikowania i promowania swoich wytworów. Takie wykorzystanie nowych technologii daje szanse studentom zarządzania rozwijania zdolności poznawczych, pracy w grupach, czy zdalnego prezentowania własnych opinii szerszemu gronu uczestników i czyni ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.
 • Pozycja
  Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Ziemba, Ewa; Żelazny, Rafał
  Opracowanie dotyczy budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie, a w szczególności w województwie śląskim. Jego celem jest zidentyfikowanie oraz ocena projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzone badania mają charakter deskrypcyjno-empiryczny. W części poznawczej opracowania przedstawiono ideę społeczeństwa informacyjnego oraz cele strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki analizy projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie śląskim, głównie dotyczących: poprawy technicznej i ekonomicznej dostępności infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz zwiększenia ilości i użyteczności usług i treści cyfrowych. Rezultaty studiów mogą zostać wykorzystane zarówno przez teoretyków-badaczy, jak i praktyków podejmujących aktywności dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 • Pozycja
  Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Zacher, Lech W.
  Obecny świat to świat zmiany i przyspieszeń, a także turbulencji i niespodzianek. Rozpoznanie tych procesów i zjawisk jest ważne nie tylko z poznawczego punktu widzenia. Rozważania na temat przyszłości wyłaniających się obecnie społeczeństw informacyjnych powinny obejmować m.in. wiele kontekstualnych narracji wraz z ich relacjami, interakcjami, sprzężeniami. W artykule pokazano przydatność narracji dotyczących nauki i techniki (ich rozwoju, zastosowań, efektów i skutków), modernizacji i jej procesów, globalizacji, zróżnicowania generacyjnego i kulturowego, władzy i polityki, demokracji jako ważnego mechanizmu ładotwórczego. Narracje te jednocześnie tworzą kontekst dla predykcji i futurologicznych refleksji na temat zmian społecznych.