Wykorzystanie technologii informatycznych dla wspierania współpracy transgranicznej na przykładzie projektów BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Swacha, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule, opierając się na przykładzie projektów międzynarodowych BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus, opisano, w jaki sposób dostępne technologie informatyczne mogą być wykorzystane do wspierania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych krajach. W szczególności omówiono rozwiązania informatyczne wspomagające: zarządzanie projektem, gromadzenie wiedzy i jej wymianę pomiędzy uczestnikami projektu (platforma wiki), zarządzanie wielojęzyczną treścią, zarządzanie wirtualnymi galeriami, udostępnianie informacji dla użytkowników urządzeń mobilnych oraz zarządzanie współdzielonymi zasobami multimedialnymi. Omówione technologie informatyczne, z wyjątkiem systemu zarządzania wirtualnymi galeriami, dostępne są bezpłatnie jako oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, co oznacza, że zaproponowane tu rozwiązania mogą być zastosowane w innych projektach międzynarodowych, znacząco ułatwiając współpracę instytucji rozrzuconych geograficznie i oddzielonych granicami państwowymi.
The paper, using BalticMuseums 2.0 and BalticMuseums 2.0 Plus international projects as an example, describes how available information technologies can be used to foster cooperation between partners from different countries. In particular, it describes solutions aiding in: project management, knowledge gathering and exchange (via a wiki platform), managing content in multiple languages, managing virtual galleries, making information accessible for mobile device users, and managing shared multimedia assets. The described information technologies, with the sole exception of the virtual gallery management system, are freely available as open-source software, which means that the solutions proposed here may be applied in other international projects, making the cooperation of institutions from various countries considerably easier.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 407–419