Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Ziemba, Ewa
Żelazny, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie dotyczy budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie, a w szczególności w województwie śląskim. Jego celem jest zidentyfikowanie oraz ocena projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzone badania mają charakter deskrypcyjno-empiryczny. W części poznawczej opracowania przedstawiono ideę społeczeństwa informacyjnego oraz cele strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W części empirycznej zaprezentowano wyniki analizy projektów i przedsięwzięć realizowanych w województwie śląskim, głównie dotyczących: poprawy technicznej i ekonomicznej dostępności infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz zwiększenia ilości i użyteczności usług i treści cyfrowych. Rezultaty studiów mogą zostać wykorzystane zarówno przez teoretyków-badaczy, jak i praktyków podejmujących aktywności dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
The paper refers to issues related to creating the information society in a region. The aim of our study was to analyze the information society projects and activities in the Silesian Voivodeship. Firstly, the essence of information society and its key links like information society stakeholders, ICT infrastructure and information are presented. Secondly, special attention is given to the presentation of projects related to ICT infrastructure, e-services and e-public services. The paper concludes with a discussion of research findings. Researchers and scholars who develop studies on information society could find significant guidelines in this paper. For practitioners, results of this study can be used to undertake empirical activities aimed at information society development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 552–576