Europejskie programy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz ich wykorzystanie na przykładzie województwa opolskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Tracz-Krupa, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych europejskich programów i inicjatyw wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego ze szczególnych uwzględnieniem Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ich wykorzystania na przykładzie województwa opolskiego. Jako metodę badawczą zastosowano analizę źródeł literaturowych oraz aktów prawnych.
The purpose of this article is to present the selected European programs and initiatives supporting development of information society with particular emphasis on Regional Operational Programs and Human Capital Operational Program, together with their practices in Opole Region. The analysis of literature sources and legal acts has been chosen as the research method.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 438–448