Uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacji w społeczeństwie informacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Skrzypek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wiedza jest najważniejszym zasobem, a jej rola jest szczególnie ważna w warunkach nowej ekonomii. Przydatność zarządzania wiedzą jest nieodzowna w procesie doskonalenia zarządzania współczesną organizacją funkcjonującą w warunkach zmienności otoczenia. Badania zostały przeprowadzone w 2011 roku i objęły 100 przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem systemu zarządzania wiedzą, posiadających wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Celem badań były wybrane aspekty zarządzania wiedzą, przesłanki wdrożenia systemu zarządzania wiedzą i ocena rezultatów uzyskanych z wdrożenia systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.
Knowledge is the most important of all resources and even more so in conditions of the new economy. Usefulness of KM becomes more evident in the process of improving management of an organization which nowadays is functioning in changeable surroundings. Research, was conducted in 2011 concerning 100 enterprises with implemented QMS in accordance that ISO 9001 requirements that were interested in implementation of KM system. The subject of the research were selected aspects of KM, premises of implementation of KMS and results obtained in the process of KM implementation in enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 381–393