Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Roszak, Magdalena
Kołodziejczak, Barbara
Kowalewski, Wojciech
Ren-Kurc, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje porównanie organizacji akademickiej edukacji zdalnej z tradycyjną edukacją akademicką opierając się na wynikach badań dostępnych w literaturze oraz na kilkuletnim doświadczeniu autorów w zakresie kształcenia na odległość. Autorzy zwracają uwagę na zagadnienia, które są kluczowe w trakcie organizacji i zarządzania akademicką edukacją zdalną, takie jak: dobór platformy e-learningowej pod względem funkcjonalności i wydajności, integracja systemu dziekanatowego z platformą e-learningową, przepływ pracy i informacji (workflow), komunikacja student – uczelnia. Artykuł zawiera również wstępną analizę badań ankietowych dotyczących wdrożenia zajęć zdalnych z przedmiotu technologie informacyjne.
This paper presents a comparison of the organization of academic distance education and traditional academic education based on the research results available in bibliography as well as the authors’ experience in the field of distance education. The authors pay attention to the issues that are critical in the organization and management of the academic distance education. They discuss the following topics: – selection of e-learning platform in terms of functionality and performance, – integration of dean’s office managing system and the e-learning platform, – workflow and – communication between students and faculty. The article includes a preliminary analysis of a survey on deployment of the distance learning course “Information technologies”.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 331–350