E-usługi publiczne oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wilk, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szybki rozwój elektronicznej administracji w Polsce stał się asumptem do analizy tego zjawiska. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju e-administracji w województwie podkarpackim. Duża liczba przebadanych respondentów wskazuje, że nie są zainteresowani e-administracją lub jej nie potrzebują. Znaczna część populacji nie korzysta z e-administracji, gdyż nie wszystkie usługi są w pełni dostępne elektronicznie. Należy zwrócić także uwagę, że mogą powstawać cyfrowe nierówności, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadają odpowiednią motywację, umiejętności do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich obszarach życia. Istnieje potrzeba edukacji w zakresie korzystania z Internetu i e-administracji. Wszystkie sektory (organizacje pozarządowe, władze lokalne) powinny współpracować w celu wspierania integracji cyfrowej poprzez odpowiednie kampanie promocyjne. Skoordynowane działania mogą pomóc w tym, aby kategorie osób nieuprzywilejowanych mogły podnieść świadomość z zakresu korzyści wynikających z bycia on-line oraz korzystania z elektronicznej administracji.
Rapid evolution of e-government in Poland in recent years has aroused great interest in this topic. The article strives to describe the implementation of e-government in Podkarpackie Province. The aim of this article is to present development of e-government in Podkarpacie Province. The paper presents the results of two research projects. Large numbers of people report that the reasons why they do not use the e-government are that they have no need for it, or no interest. A very large proportion of the population does not use the e-government because not all e-services tend to be accessible. Digital inequality matters because those without the right combination of access, skill, motivation and knowledge to make digital decisions are missing out in all areas of life. There is a need for education of using the Internet and e-government. All sectors (NGO's, local government, etc.) should work together to promote digital inclusion through promotional campaigns. Coordinating activity may help us engage more hard to reach groups, and raise general awareness of the benefits of being online and using e-government.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 482–492