Zarządzanie kompetencjami w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie uniwersalnych banków komercyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wieczorek-Szymańska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty gospodarowania kompetencjami pracowników w krajowych, uniwersalnych bankach komercyjnych. Dyskusje nad znaczeniem kompetencji pracowniczych przeprowadzono w kontekście zmian warunków działania organizacji wywoływanych rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiono także wybrane wyniki badań empirycznych nad kształtowaniem kompetencji pracowników banków.
The article presents chosen aspects of competence management in commercial universal banks. The discourse on the meaning of employees’ competencies is conducted in the context of knowledge based economy. Moreover some empirical data on banks’ employees’ competencies management was presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 458–468