Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Sarama, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne problemy rozwoju e-usług w Polsce. Ponadto na podstawie zebranych danych dokonano oceny zróżnicowania zakresu korzystania z wybranych e-usług w województwie podkarpackim. Sprawdzono, które z czynników ekonomicznych i nieekonomicznych mają istotny wpływ na korzystanie z e-usług. W celu uwypuklenia występujących różnic powiaty województwa podkarpackiego zostały pogrupowane na podstawie syntetycznej miary poziomu rozwoju oraz za pomocą metody środka ciężkości.
The paper presents main problems of e-services development of in Poland. Moreover, diversify of the range of selected e-services utilization in Podkarpackie was evaluated. It was examined, which the economic and non-economic factors have a significant impact on the use of e-services. To highlight disparities, Podkarpackie counties were grouped on the basis of synthetic measure of the level of development and by the method of center of gravity.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 351–366