Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. „Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform”, wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor wskazał na problemy stabilizacji polskiej gospodarki podniesione w nowej monografii S. Szydło specjalizującego się w problematyce polityki monetarnej. Przy tej okazji zwrócił uwagę na źródła słabości badań w zakresie polityki stabilizacyjnej podejmowanych w głównym nurcie ekonomii. Dla ich przezwyciężenia postuluje podejście zintegrowane.
Author pointed out the problems in stabilizing of Polish economy highlighted in new monograph of S. Szydło, who is specialized in issues of monetary policy. Simultaneously, he emphasized the sources of weaknesses of the research in stabilization policy undertaken in the mainstream economics. In regards to overcome them he postulates an integrated approach.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 605–614