Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 44
 • Pozycja
  The prospects of a confederation: Ukraine, Poland, Lithuania, Belarus
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Kostiuk, Oleksandr
  In the article the possibility of unification of Poland, Ukraine, Lithuania and Belarus in a confederal association. Analyzes the political, economic, military and social benefits of working in these countries. The reasons for creating this association of states is to protect the political and military aggression of Russia, and protection from the economic aggression of Western Europe.
 • Pozycja
  Ukrainian model of cooperation between social education and social works
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Behal, Onysya Mykilaivna
  The articles provides philosophic analysis of the core of social works as the component of educational and up-bringing process. The author researched the nature and the function of it, its role in the formation of outlook culture of modern youth as students. The author also observes the cooperation between social work and social education on the example of Ukrainian model. The author investigated conditions and means of organic combination of social work and educational and up-bringing process.
 • Pozycja
  Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Dusza, Bożena
  Kapitał społeczny (zarówno indywidualny, jak i grupowy) jest niezbędny do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem w społeczeństwie (nie tylko polskim) obserwowany jest jego deficyt. Badacze kapitału społecznego poszukują miejsc jego tworzenia. W artykule stawiam pytanie, czy jest możliwe budowanie kapitału społecznego wśród młodzieży w warunkach szkolnej i wirtualnej kultury nieufności, z jaką się na co dzień spotykają.
 • Pozycja
  Negotiations and diplomatic protocol as a mean of political conflicts resolution
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Siekunova, Iuliia
  The author of the article made an attempt to prove the relevance and importance of such topic as negotiations and diplomatic protocol as a mean of conflicts resolution. Bases of negotiations were determined; etymology of word “protocol”, the role and importance of diplomatic protocol for the development of modern international politics was described.
 • Pozycja
  Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Falencka-Jabłońska, Małgorzata
  W artykule przedstawione zostały wyniki badań ekosystemów leśnych pod wpływem immisji przemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz proces powstawania pustyni industriogennej. Wskazano, że wyniki wieloletnich badań procesów degradacji środowiska przyrodniczego stanowią podstawę i mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym przyczynowo-skutkowego odzwierciedlenia relacji człowiek–środowisko.