Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Czerski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszona została tematyka znajomości tablic interaktywnych przez doradców metodycznych. Na wstępie opisane zostało, kim są doradcy i jaką rolę pełnią w systemie edukacji w świetle obowiązujących przepisów. Zaprezentowane w drugiej części wyniki badań pokazują, że doradcy metodyczni mają dużą wiedzę na temat tablic interaktywnych. Wiedzą oni, gdzie i w jaki sposób mogą one być wykorzystane, co daje im możliwość pomagać zarówno młodym, jak i bardziej doświadczonym nauczycielom.
In this article the Author raised the subject knowledge of methodological advisors about interactive whiteboards. At the introduction describes who are methodological advisors and what role they play in the education system under the relevant legislation. Presented in the second part results of the test show that the methodological advisors are high knowledge about interactive whiteboards. They know where and how they can be used, which gives them the opportunity to help both young and more experienced teachers.
Opis
Słowa kluczowe
wiedza , doradcy metodyczni , technologie informacyjno-komunikacyjne , tablica interaktywna , knowledge , methodological advisors , ICT , interactive whiteboard
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 233–238