Uczniowie klas I–III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Myśliwiec, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Funkcjonowanie człowieka w dobie dynamicznego rozwoju technologii, szerokiego dostępu do wiedzy, a także możliwości komunikowania się ludzi z najodleglejszych zakątków świata zdeterminowało formowanie się społeczeństwa informacyjnego. Raporty statystyczne potwierdzają, że aktywnymi użytkownikami technologii informacyjno-komunikacyjnych są również dzieci. W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka obywatelstwa dziecka w młodszym wieku szkolnym w społeczeństwie informacyjnym.
Dynamic development of technology, broad access to knowledge and the possibility of communication with people from distant places of the world conditioned formation of an information society. Statistical reports confirm that children are active users of information and communication technologies. In the paper there will be discussed the issue of citizenship early school age child in the information society.
Opis
Słowa kluczowe
dziecko w młodszym wieku szkolnym , społeczeństwo informacyjne , technologie informacyjno-komunikacyjne , Early school-age child , information society , information and communication technologies
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 191–196