Kolorowanie kodu źródłowego programu a proces jego analizy syntaktycznej – badania eye-trackingowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Andrzejewska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu, w którym badano wpływ kolorowania kodu programu na proces jego analizy składniowej. Uczestnikami eksperymentu było 13 studentów kierunku informatyka. Zastosowano technikę okulografii w celu śledzenia procesu wyszukiwania błędów syntaktycznych. Zaobserwowano, że podświetlanie składni nie wpłynęło na efektywność wykonania zadania. Nie stwierdzono również istotnych różnic w wartościach parametrów eye-trackingowych w przypadku analizy kodu czarno-białego i kolorowego.
This article presents an empirical study investigating the role of syntax highlighting program source code. Eye-trackig data were collected from 13 computer science students, who were asked to search syntax errors in coloured and black-and-white code, while their screens were recorded. It was observed that syntax highlighting has not significant effect on the task execution. The eye-tracking parameters for black-and-white code and for coloured code differed, but not significantly.
Opis
Słowa kluczowe
uczenie się programowania , kolorowanie składni kodu programu , okulografia , analiza kodu programu , learning programming , syntax highlighting , eye-tracking , source code review
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 204–209