Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Falencka-Jabłońska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały wyniki badań ekosystemów leśnych pod wpływem immisji przemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz proces powstawania pustyni industriogennej. Wskazano, że wyniki wieloletnich badań procesów degradacji środowiska przyrodniczego stanowią podstawę i mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym przyczynowo-skutkowego odzwierciedlenia relacji człowiek–środowisko.
The article presents the results of forest ecosystems under the influence of industrial immission in the Upper Silesian Industrial Region and the emergence of desert indium-striogennej. It was pointed out that the results of years of research processes of degradation of the natural environment are the basis and can be used in the teaching process of cause-and-effect relationships reflect the human-environment.
Opis
Słowa kluczowe
pustynia przemysłowa , Górnośląski Okręg przemysłowy , immisje przemysłowe , zmiany ekosystemów leśnych , Industrial desert , Upper Silesian industrial , industrial nuisance , changes in forest ecosystems
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 273–279