Dydaktyka Informatyki

Czasopismo „Dydaktyka Informatyki” jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoich łamach podejmuje istotne z punktu widzenia naukowego, społecznego i edukacyjnego problemy związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w konstytuującym się społeczeństwie informacyjnym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych, informacyjnych i multimedialnych w procesach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Na łamach „Dydaktyki Informatyki” Autorzy mają możliwość zaprezentowania własnych poglądów, opinii i wyników badań naukowych, które nie były dotąd publikowane w innych czasopismach. Szerokie spektrum problematyki wykorzystania komputerów przez współczesnego człowieka skłania do podejmowania w poszczególnych wydaniach problemów monotematycznych. Stąd każdy numer „Dydaktyki Informatyki” poświęcany jest innemu obszarowi tematycznemu.Czasopismo jest głównie adresowane do pracowników naukowych, nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej lub nauce wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne.

Przeglądaj