Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje charakterystykę systemów e-learningowych oraz ich podział ze względu na przyjęte kryteria funkcjonalności, obsługiwanych standardów i sposobów dystrybucji Jesteśmy świadkami jak technologia informacyjno-komunikacyjna przybiera coraz to szybszy rozwój. Modne, a nawet wręcz nieuniknione jest dążenie do stworzenia społeczeństwa informacyjnego. Komputery oraz Internet wypierają tradycyjny dotąd model kształcenia. Rozwój techniki przyczynił się do szukania mobilnych form kształcenia, czyli e-learningu.
The paper presents the characterization of e-learning tools and describes three areas: system typology, e-learning standards. We are witnessing how information technology-communication becomes more and faster development. Fashion and even downright inevitable desire to create an information society. Computers and the Internet replacing the traditional model of education so far. The development of technology has contributed to the search of mobile forms of learning, or e-learning.
Opis
Słowa kluczowe
internet , nauczanie , kurs , komunikacja , e-learning , komputer , on-line , learning , course , communication , computer
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 133-139