Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie jest próbą oceny kształcenia informatycznego w szkołach średnich. Po upływie trzydziestu lat od momentu wprowadzenia jej do szkół należałoby się spodziewać bardzo dobrego przygotowania abiturientów szkół średnich w tym zakresie. Badania pilotażowe gotowości studentów do podjęcia studiów przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku rzucają nowe światło na poziom kształcenia informatycznego na IV etapie kształcenia.
The study is an attempt to rate education of informatics education in schools. After thirty years after its introduction into schools should expect a very good preparation of graduates of high schools in this area. Readiness pilot researches of students to study were conducted among first year students. It's shed new light on the level of education and information for the fourth stage of education.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie informatyczne , kompetencje informatyczne i informacyjne , Education of informatics , competence of informatics and information
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 63-71