Jak oswoić osobę starszą z komputerem – aspekty dydaktyczne i psychologiczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szewczyk, Agnieszka
Wnuk, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę osób starszych (60+) z uwzględnieniem ich problemów dotyczących nauczenia się pracy przy komputerze. Zawarto w nim również wiele zasad i rad dla dydaktyka pracującego z seniorami.
Article contains the characteristics of the elderly (60+) taking into account their issues regarding learning how to work with a computer. It also contains a number of principles and tips for educators working with seniors.
Opis
Słowa kluczowe
technologie informacyjne , osoba starsza , information technology , elderly person
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 20-28