Bezpieczeństwo systemu informatycznego jako proces

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie w zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych. Zagadnienia te stanowią ważny element polityki bezpieczeństwa. Zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa do informacji elektronicznej jako procesu.
This article provides a brief introduction to data security in computer systems. These issues are an important part of security policy. Special attention was paid to the security aspect of electronic information as a process.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo systemu , firewall , identyfikacja , szyfrowanie , system security , identification , encryption
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 160-165