Technologia BYOD w polskich szkołach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Iskierka, Sławomir
Krzemiński, Janusz
Weżgowiec, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez uczniów prywatnego sprzętu teleinformatycznego, np. laptopów, smartfonów, tabletów w szkołach i uczelniach. Przeanalizowano aspekty moralne, prawne i ekonomiczne technologii BYOD (ang. Bring Your Own Device). Zwrócono uwagę na skalę tego zjawiska. Przedstawiono typowe reakcje nauczycieli na wykorzystywanie tej technologii przez uczestników procesu dydaktycznego. Wskazano, że ze względu na fakt, iż teleinformatyczne urządzenia mobilne stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników (zwłaszcza młodzieży), postępuje miniaturyzacja sprzętu teleinformatycznego i wprowadzana jest technologia „Internetu Rzeczy”, najprawdopodobniej zjawisko BYOD stanie się stałym elementem współczesnego procesu dydaktycznego.
This article presents problems associated with the use of private hardware, such as laptops, smartphones, and tablets by the students at schools. Various moral, economical, and legal aspects of the BYOD technology are analyzed. It is emphasized that the scale of this phenomenon is becoming substantial. Typical reactions of teachers to the use of this technology by the users of the teaching process are presented. It is mentioned that, taking into account the popularity of mobile devices among young people, the miniaturization of teleinformatics hardware advances and the„"Internet of Things" technology is being introduced, the phenomenon of BYOD will become one of the intrinsic elements of the modern educational process.
Opis
Słowa kluczowe
technologia BYOD , system edukacji , BYOD technology , educational system
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 80-89