Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego napotyka bariery świadomościowe. Wielkie grupy Polaków i Europejczyków nie znają podstawowych kompetencji związanych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego i posługiwaniem się technologiami informacyjnymi. Przed edukacją informacyjną wyrastają nowe wyzwania.
The development of the information society faces barriers of awareness. Great group of Poles and Europeans do not know the core competencies related to the use of computer equipment and information technology ministry. Before education information grow new challenges.
Opis
Słowa kluczowe
analfabetyzm , analfabetyzm cyfrowy , kanon wykształcenia , edukacja informacyjna , edukacja informatyczna , illiteracy , digital illiteracy , the canon of Education , education , information , IT education
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 49-62