Ius et Administratio

Kwartalnik "Ius et Administratio" powstał w 2004 roku z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - początkowo jako czasopismo dla młodych pracowników nauki. Od 2013 roku formuła czasopisma "Ius et Administratio" została całkowicie zmieniona i unowocześniona. Kolejne edycje czasopisma ukazują się w wersji elektronicznej na jego stronach internetowych. Raz do roku najlepsze, najciekawsze oraz najbardziej poczytne z nich są publikowane w wersji papierowej. Pragniemy stworzyć od nowa czasopismo o wysokiej renomie i wymiarze międzynarodowym, w którym będą publikowane artykuły profesorów oraz doktorów. Czasopismo prowadzone jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja) oraz z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu "1 Decembrie 1918" w Alba Iulii (Rumunia). W skład kolegium redakcyjnego czasopisma "Ius et Administratio" wchodzą wybitni profesorowie z wydziałów prawa uniwersytetów w Polsce, Słowacji, Rumunii, Czech, Rosji, Meksyku. Publikowane są w nim prace z zakresu prawa i administracji a także nauk pokrewnych. Wersją pierwotną czasopisma "Ius et Administratio" jest wersja on-line.

Przeglądaj